Oplossingen

WELKE VORMEN VAN ONKRUIDBESTRIJDING ZIJN ER EIGENLIJK?
Er is de afgelopen decennia veel veranderd bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. Tot het einde van de 20e eeuw was chemische onkruidbestrijding – met als werkzame stof glyfosaat – de norm. Deze methode was relatief goedkoop en bovendien was het heel effectief tegen het onkruid. 

Maar sinds begin jaren negentig is de kritiek op het gebruik van het middel toegenomen. Zo zorgde het voor problemen met de waterkwaliteit in (drink)waterwinningsgebieden. Een groot deel van de residuen (naar schatting 25 tot 50 procent) die werden teruggevonden in het oppervlaktewater, bleek afkomstig van verhardingen. Dit terwijl maar 1 tot 2 procent van de glyfosaat werd ingezet op verhardingen. De weerstand tegen het gebruik van glyfosaat groeide en in 2016 volgende een algeheel verbod op het gebruik van het middel op verhardingen. 

FLAME WEEDING

Flame weeding is het verbranden van onkruid met open vlam. Dit is vooral efficiënt als het gebeurt bij jong onkruid. In dit stadium is verbranden bijna 100% effectief. Het is bovendien niet nodig dat je het onkruid tot as verbrandt.

Flame weeding levert echter vaak schade toe aan de directe omgeving door omgevingsbrandjes en vergt een grote hoeveelheid energie. Ook ecologisch is het niet duurzaam aangezien er door het branden stof- en andere deeltjes, zowel door verbrandingsmotoren voor het opwarmen van het water als door de verbranding van het onkruid zelf vrijkomen.

ELEKTRISCHE BESTRIJDING

Bij elektrische onkruidbestrijding wordt de natuurlijke weerstand in de plant vernietigd door een elektrische lading. Deze warmte resulteert in het stollen van eiwitten en barsten van celwanden tot in de uiteinden van de wortel. 

 

Bij elektrische bestrijdingstechniek worden alleen planten gedood die in aanraking komen met de elektrode. Hiermee vormt het een effectieve maar ook een bewerkelijke oplossing. Het vergt veel handling om grotere gebieden te bestrijken. 

MECHANISCHE BESTRIJDING

Mechanische onkruidbestrijding is het met behulp van werktuigen, machines of gereedschappen verwijderen van ongewenste kruiden. 

Mechanische bestrijding is minder belastend voor het milieu dan bestrijding met herbiciden of chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

De eenvoudigste manier van onkruidbestrijding is wieden, het handmatig wegplukken van ongewenste planten.

Het grote nadeel van mechanische onkruidbestrijding is dat de wortel van het onkruid niet bereikt kan worden en dus na verloop van tijd weer opkomt. Daarnaast zorgt mechanische onkruidbestrijding vaak voor schade aan omliggende voorwerpen zoals auto’s.