JDK SolutionSloop die Japanse Duizendknoop!

Met onze bestrijdingsmethode wordt de Japanse Duizendknoop op een efficiënte, duurzame en milieuvriendelijke manier bestreden.
Het resultaat is direct zichtbaar door de hoeveelheid energie waarmee de Japanse Duizendknoop wordt bestreden. Door onze samenwerking met ecologische experts zorgen wij ervoor dat indien nodig het bodemleven wordt behouden en bomen, struiken en wortelstelsel tot een minimum worden aangetast.
De manier van werken, het gebruik van heet water en de effectiviteit van de methode resulteren in lage kosten. Daarnaast heeft alleen vorst invloed op de uitvoering van het werk.

Efficiënt
Heet water sloopt uiteindelijk alles. Wij koken het wortelstelsel tot ruim 1 meter onder het maaiveld. Dat doen wij door snel veel kokendheet water in de grond in te brengen. Heel veel (duurzame) energie dat ervoor zorgt dat de behandelde grond langere tijd op hoge temperatuur blijft. Daar kan geen wortel tegen op.
Duurzaam
Het water wordt met behulp van restwarmte op een temperatuur (99 Celsius) gebracht. Door gebruikt te maken van restwarmte is het een CO2-neutraal proces. Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen bij het verwarmen van het water. Daarnaast wordt er uitsluitend puur heet water gebruikt, zonder toevoegingen.
Projecten
Wij bereiden onze projecten voor in samenwerking met ecologische experts. Hierdoor is er extra aandacht voor het bodemleven en ongewenste aantasting van bomen, planten en wortelstelsels.
Snelheid
Met onze standaard machine kunnen we tot 150 m2 per dag behandelen. Met één en dezelfde behandeling wordt de Japanse Duizendknoop zowel boven- als ondergronds aangepakt. Het resultaat is direct zichtbaar.
Bereik
Met ons assortiment aan templates kan de Japanse Duizendknoop in vrijwel alle denkbare situaties met succes worden bestreden. Op taluds, waterkanten, langs geluidswallen, muren, funderingen. Grote en kleine oppervlakken.
Monitoring
De effectiviteit van onze behandeling wordt geborgd. De opdrachtgever ontvangt een uitvoerige rapportage van relevante parameters. Na de afronding van de behandeling monitoren wij de locatie gedurende 2 opvolgende jaren.
Resten
Met onze methode worden de resten van de Japanse Duizendknoop niet getransporteerd. Daarmee wordt verspreiding voorkomen.

MEER WETEN? KLIK HIER