Binnen de huidige maatschappij staat duurzaamheid centraal. Een van de aspecten is om zorgzaam om te gaan met de resources die er zijn. Verwarmd water wordt industrie breed gebruikt voor allerlei toepassingen. Helaas wordt voor het verwarmen van het water veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Zou dit niet anders kunnen? Met meer oog voor duurzaamheid? Het kan inderdaad anders en duurzamer. Zoals in veel gevallen is de oplossing simpeler dan men denkt. The Green Solution Hotwater heeft de oplossing gezocht in het gebruik van restwarmte. Door deze warmte te gebruiken om water te verwarmen is de impact op de aarde nihil. Deze warmte zou anders onbenut de lucht ingaan.

Temperatuur

Het water kan geleverd worden met temperaturen tot 99 °C met een capaciteit tot 240m3 per laadpunt elke 24 uur.

Duurzaam

Door gebruik te maken van restwarmte is het productieproces van het hete water CO₂ neutraal.

Netwerk

Er wordt gebouwd aan een landelijk dekkend netwerk van laadpunten. Voor elke klant toegang tot heet water binnen 30 minuten rijden.

Naast het duurzaam verwarmen van het water zijn er meer aspecten die van invloed zijn op de aarde. Hiervan is The Green Solution zich ook sterk van bewust. Het transport van het water speelt hierin een belangrijke rol. Daarom bouwt The Green Solution samen met haar partners aan een landelijk netwerk van laadstations. Door een dergelijk netwerk wordt de transporttijd beperkt wat de CO₂ footprint verkleint.

The Green Solution werkt hard aan een landelijk netwerk van laadstations. Restwarmte is ruim beschikbaar, alleen niet alle restwarmte is bruikbaar. Aangezien het water wordt verwarmd tot temperaturen van 99 °C zijn er voorwaarden. Nu is The Green Solution innovatief in het gebruik van restwarmte. Onder andere wordt er restwarmte gebruikt van een palletfabriek, een houtbewerkingsfabriek en fabrieken die organische reststromen omzetten in hernieuwbare producten. Dit zijn enkele voorbeelden van partners van The Green Solution. Om het netwerk uit te breiden is TGS opzoek naar nieuwe locaties. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen? Neem dan contact op.

The Green Solution kent haar oorsprong in het bestrijden van onkruid. Hiervoor werd in het verleden vaak gebruik gemaakt van chemische middelen. Men ging opzoek naar andere manieren voor het op grotere schaal bestrijden van onkruid. Bekende voorbeelden zijn de borstelmachine en de onkruidbrander. Nu kennen beide methoden hun beperkingen. Een andere minder bekende methode is het bestrijden van onkruid met heet water. Het product heeft geen invloed op de aarde anders dan het verdelgen van het onkruid. Alleen om grote hoeveelheden heet water te verkrijgen waren fossiele brandstoffen nodig. The Green Solution heeft de oplossing van heet water door gebruik van restwarmte bedacht.

Met ingang van 2023 vangt The Green Solution aan met het faciliteren van drogen met behulp van duurzaam verwarmde lucht. Hier toe heeft zij een warmte omzetting unit ontwikkeld. 

 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam